МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ПЕРИТОНІТ

  • І. К. Чурпій Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: перитоніт, печінка, печінкова недостатність.

Анотація

Проведено аналіз стану печінки та факторів, що сприяють виникненню печінко­вої недостатності. В ранньому післяопераційно­му періоді у хворих на перитоніт виникають порушення видільної, метаболічної та бар'єрної функції печінки, що погіршує перебіг захворю­вання. Представлені морфологічні в печінці при місцевому та розлитому перитоніті отримані під час автопсій. При місцевому перитоніті в печінці розвиваються адаптаційно-компенсаторні зміни гепатоцитів, в той же час вони відсутні при роз­литому запаленні очеревини. В комплекс ліку­вання обов’язково повинні входити препарати для дезінтоксикаційної терапії та гепатопротек- тори, Профілактику та лікування печінкової недостатності необхідно починати в дооперацій- ному та продовжувати в післяопераційному періодах не чекаючи її клінічних проявів.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Чурпій ІК. МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ХВОРИХ НА ПЕРИТОНІТ. Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 30, Травень 2023];1(1):10 -16. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/259
Розділ
Оригінальні дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають