ВИНАХОДИ – ГОЛОВНІ РУШІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА. ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ

  • І. В. Короп ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • І. К. Чурпій ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: винаходи, новітні технології, ліцензії, трансфер технологій, науково-технічний прогрес.

Анотація

Інтелектуальна власність – це матеріально виражені результати розумової діяльності, які охороняються встановленими нормами і офіційними документами – патентами або свідоцтвами – і надають авторам виключне право на них. Сукупність інтелектуальних продуктів, що складається з винаходів, корисних моделей, раціоналізаторських пропозицій, специфічних баз знань та даних, комп’ютерних програм, інших інтелектуальних об’єктів, а також менеджерського досвіду і організаційних можливостей окремих людей, які можна конвертувати в прибуток, складає інтелектуальний капітал організації.

Придбання нових революційних технологій дало змогу в різні часи різним країнам подолати відставання в розвитку тих чи інших галузей економіки і стати в один ряд, а іноді й випередити передові держави світу. Для країн з економікою, що розвивається, придбання передових технологій є одним із головних засобів розв’язання завдань створення власної промисловості. Першочерговим при цьому залишається залучення передових технологій з метою підвищення конкурентоспроможності продукції.

Форми передачі об'єктів промислової власності на світовому ринку зводяться до передачі інновацій.

Передача (трансфер) технологій супроводжуються укладанням угод, за якими покупець володіє відповідним виробничим потенціалом та капіталом для впровадження отриманих інновацій, а продавець – унікальними знаннями в певній галузі, захищеними пакетом патентів або ноу-хау.

Дозволи, за якими покупець на певних умовах передає технології продавцеві, називаються ліцензіями, а угоди, де розписані права та обов’язки сторін, – ліцензійними угодами.

Світова торгівля ліцензіями у сучасному світі вже значно перевищила торгівлю звичайними товарами. Світові надходження від продажу ліцензій збільшилися майже у 35 разів і склали понад $40 млрд. Із початку століття, незважаючи на очікуване ускладнення доступу до новітніх технологій і обмеження їх комерціалізації, зумовлене загостренням конкурентної боротьби, міжнародна торгівля ліцензіями збільшилася ще більше і склала понад $130 млрд.

Опубліковано
2019-01-17
Розділ
Оригінальні дослідження