АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДО ОПАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАМИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ З ВИВЧЕННЯ ХІРУРГІЇ

  • Н. Я. Іваночко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • І. К. Чурпій ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • В. Д. Скрипко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: самостійна робота студентів, загальна хірургія, навчання.

Анотація

У статті відтворені складові структури Болонського процесу щодо опанування студентами-стоматологами тем для самостійної роботи на кафедрі хірургії стоматологічного факультету. Вказані засоби засвоєння тем занять із використанням матеріалів підручників, алгоритмів надання невідкладної допомоги, співставленням хірургічних ускладнень із стоматологічною патологією і можливим аналізом та підготовкою студентської наукової роботи. Показано значення наочності та безпосередньої участі студентів у процесі відпрацювання практичних навиків і вмінь. Наведено вагомість підготовки майбутнього фахівця, його здатність самостійно і в складі творчих груп, адаптовано та професійно використовувати її у практичній діяльності.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження