МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ ГІПОПАРАТИРЕОЗУ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА ЩИТОПОДІБНІЙ ЗАЛОЗІ І ЗНАЧЕННЯ АКТИВНИХ ФОРМ КИСНЮ В РОЗВИТКУ ДАНОГО УСКЛАДНЕННЯ

  • А. Я. Пасько ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • В. Д. Скрипко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: перекисне окислення ліпідів, каталаза, супероксиддисмутаза, операції на щитоподібній залозі, гіпопаратиреоз, окисна модифікація білків.

Анотація

В основу дослідження покладено результати комплексного обстеження і лікування 100 осіб з різною патологією щитоподібної залози, які перебували на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні та Прикарпатському клінічному онкологічному центрі з 2014 по 2017 роки. Встановлено, що дисбаланс систем активні форми кисню - антиоксидантного захисту поглиблюється у хворих з наявністю ознак гіпопаратиреозу. Перспективним напрямком комплексної терапії хворих з ознаками післяопераційного гіпопаратиреозу є застосування препаратів з антиоксидантною дією. В післяопераційному періоді у хворих, оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози простежується підвищення продуктів окисної модифікації білків і перекисного окислення ліпідів на фоні зниження ферментів антиоксидантної системи (каталза,супероксиддисмутаза,церулоплазмін,)

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження