МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГОСТРІЙ ТОНКОКИШКОВІЙ НЕПРОХІДНОСТІ

  • В. Д. Скрипко ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” кафедра хірургії післядип-ломної освіти, м.Івано-Франківськ
Ключові слова: тварини, печінка, кишкова непрохідність, ядра гепатоцитів.

Анотація

Оскільки клінічні дослідження не дозволяють належно простежити морфо–функціональні етапи розвитку патологічного процесу в різних органах та системах у хворих на ГТКН та впроваджувати нові ефективні підходи до лікування та профілактики ускладнень, виникає необхідність у створенні адекватної експериментальної моделі захворювання на тваринах. Комплексне обстеження тварин було проведено на 5–7–у і на 12–14–у доби лікування.

Аналізуючи морфо–функціональний стан печінки при експериментальній тонкокишковій непрохідності, можна підсумувати, що дистрофічні зміни гепатоцитів при ГТКН поліморфні і вказують у ранні терміни досліду на функціональну напругу і активацію компенсаторних механізмів. Із продовженням терміну досліду прояви гідропічної дистрофії сигналізували про зрив адаптаційних можливостей гепатоцитів, які в частині клітин переходили в некротичні. Повнокров'я і стаз засвідчували порушення реологічних властивостей крові. Поліморфноклітинна інфільтрація не тільки портальних трактів, але й внутрішньочасточкова, вказувала на запальний компонент у перебігу процесу. Окремо слід наголосити на збільшення кількості двоядерних гепатоцитів, що, можливо, пов'язано з розгортанням регенераторних процесів у печінці. Зі зростанням тривалості непрохідності патоморфологічні відхилення  в  гепатоцитах часто ставали незворотними.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження