ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ НА ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • В. Д. Скрипко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра хірургії післядип-ломної освіти, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: лікарі-інтерни, навчання, іноваційні системи, лапароскопічний тренажер.

Анотація

У статті проведено аналіз навчання, засвоєння теоретичних та практичних навичок на кафедрі хірургії післядипломної освіти при підготовці лікаря інтерна хірургічного профілю. Як показує світовий досвід , що на післядипломному етапі впровадження інноваційних методів навчання в підготовці лікарів хірургів, сприяє ефективному засвоєнню поставлених завдань та досягнення цілей. Інтернатура з фаху «Хірургія» розрахована на 3 роки та проходить в очно-заочних частинах навчання. Основне завдання кафедри хірургії післядипломної освіти це навчання лікарів-інтернів до самостійної лікарської практики, яка залежить від теоретичної і практичної підготовки, та індивідуальних особливостей майбутнього хірурга. Організовували навчальний процес згідно вимог передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою спеціаліста-інтерна, однак розробляли завдання враховуючи різні рівні підготовки лікарів інтернів.. Навчання проводили за симуляційною формою з використанням самостійно розроблених лапароскопічних тренажерів. Оцінювали вміння інтернами застосовувати теоретичні знання та мануальні навички при роботі з лапароскопічними тренажерами. Правильність виконання та засвоєння практичних навичок оцінювали відповідно до методичних рекомендацій “Основи виконання лапароскопічних оперативних втручань” відпрацьованих на кафедрі хірургії післядипломної освіти.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження