ВПЛИВ ОЗОНУ НА ЦЕНТРАЛЬНУ ГЕМОДИНАМІКУ І ПЕЧІНКОВИЙ КРОВОТОК У ХВОРИХ СТАРЕЧОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ В РАН-НЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

  • К. Л. Чурпій Маловисківська центральна районна лікарня, м. Мала Виска, Кіровоградська область
  • І. К. Чурпій Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра хірургії стоматологічного факультету, м. Івано-Франківськ
  • В. К. Чурпій Маловисківська центральна районна лікарня, м. Мала Виска, Кіровоградська область
Ключові слова: гострий холецистит, похилий та старечий вік, лікування, озон.

Анотація

Зростання захворюваності на гострий холецистит за останні роки у хворих похилого та старечого віку супроводжується високою летальністю та ускладненнями, тому така статистика спонукає шукати та розробляти нові методи лікування та реабілітації післяопераційних хворих.

Метою роботи було підвищити ефективність лікування хворих на гострий калькульозний холецистит шляхом застосування озонового фізіологічного розчину.

Застосування озону ґрунтується на його сильній окиснювальній дії і стерилізаційній дії. Під його впливом гинуть не лише бактерії, а й грибки та віруси.

Протизапальний ефект озону ґрунтується на його можливості окислювати арахідонову кислоту та її похідні - простагландини та лейкотрієни - біологічно активні речовини, які беруть участь в розвитку і підтримці запального процесу.

В період з 2011 по 2016 роки був проведений аналіз хірургічного лікування 37 хворих похилого та старечого віку з гострим холециститом. Вік хворих від 61 до 89 років. Основна група - 20 пацієнт, прооперовані і отримували стандартну терапію в післяопераційному періоді із застосуванням озонованого фізіологічного розчину протягом перших п'яти днів.  Група порівняння - 17 пацієнтів, яким після оперативного втручання призначалася стандартна терапія без застосування озонованого розчину.

У 89,1% пацієнтів обох груп похилого та старечого віку з гострим калькульозним холециститом відбуваються значні порушення центральної гемодинаміки по гіподинамічному типу з переважанням ізометричного механізму компенсації порушень кардіоваскулярної функцій, які характеризуються зменшенням ударного об’єму в обох групах (41,84±1,98 мл., і 41,64±2,36 мл. відповідно), хвилинного об’єму крові до 4532,71±413,24 мл/хв. у хворих основної групи і 4624,52±407,89 мл/хв. у групі порівняння, збільшенням загального периферійного опору судин та порушення гепаторенальної перфузії.

Застосування озонованого фізіологічного розчину у геронтологічних хворих з гострим калькульозним холециститом в ранньому післяопераційному періоді дає можливість кращого відновлення кровотоку в печінці та порушених кардіоваскулярних функцій, що зменшило перебування хворих у стаціонарі на 2±0,3 дні.

Опубліковано
2019-01-13
Як цитувати
1.
Чурпій КЛ, Чурпій ІК, Чурпій ВК. ВПЛИВ ОЗОНУ НА ЦЕНТРАЛЬНУ ГЕМОДИНАМІКУ І ПЕЧІНКОВИЙ КРОВОТОК У ХВОРИХ СТАРЕЧОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ В РАН-НЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ. Scientific and practical journal [інтернет]. 13, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(4):33 -8. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/211
Розділ
Оригінальні дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають