INSULIN RESISTANCE IN PATIENTS WITH PANCREATIC AND COLORECTAL CANCER DIAGNOSED AGAINST THE BACKGROUND OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS

  • T. S. Vatseba Івано-Франківський національний медичний університет http://orcid.org/0000-0001-7849-2242
Ключові слова: інсулінорезистентність, цукровий діабет, рак підшлункової залози, колоректальний рак.

Анотація

Резюме. Метою роботи було дослідити інсулінорезистентність у пацієнтів з онкологічними захворюваннями підшлункової залози (ПШЗ) та колоректальним раком, діагностованими на фоні цукрового діабету (ЦД) 2 типу.

Матеріали і методи. Обстежено 64 особи наступних груп: І – здорові (контрольна група) (n = 16); ІІ – хворі з ЦД 2 типу (n = 28); IІІa – хворі на ЦД 2 типу та рак ПШЗ (n = 10), IІІb – хворі на ЦД 2 типу та колоректальний рак (n = 10).

Рівень інсуліну визначали імуноферментним методом, глікемію натще – глюкозооксидазним методом, HbA1c – методом іонообмінної хроматографії. Аналіз даних проводили в програмі Statistica 12.0 (StatSoft Inc., США). Відмінності між показниками визначали за t-критерієм Стьюдента і вважали достовірними при Р < 0,05.

Результати. Виявлено, що у хворих ІІІа групи з раком ПШЗ ІМТ нижчий, ніж в осіб І групи (P < 0,05) та інших груп (P < 0,05), у хворих з колоректальним раком підтверджене ожиріння.

У порівнянні з хворими ІІ групи, пацієнти з пухлинами ПШЗ та колоректальним раком мали нижчі рівні інсуліну (P < 0,05), але вищі рівні глікемії натще (P < 0,05). Інсулінорезистентність за індексом HOMA-IR виявлена при обох типах раку. Індекс HOMA-IR у хворих ІІІа групи був нижчим, ніж у пацієнтів ІІ групи (P < 0,05). Хворі на рак ПШЗ мали меншу тривалість ЦД, ніж пацієнти з колоректальним раком (P < 0,05).

Висновки:

  1. У хворих на ЦД 2 типу з раком ПШЗ і з колоректальним раком виявлена інсулінорезистентність за показником індексу HOMA-IR, який у хворих з колоректальним раком зумовлений поєднаним впливом інсуліну та гіперглікемії, а в пацієнтів з раком ПШЗ – залежить від глікемії натще.
  2. Відсутність гіперінсулінемії та коротка тривалість ЦД до діагностики раку ПШЗ можуть бути непрямими доказами рак-індукованого діабету T3cDM.
  3. Хворим старшого віку з вперше виявленим ЦД без ожиріння, без гіперінсулінемії рекомендований скринінг на рак ПШЗ.

Біографія автора

T. S. Vatseba, Івано-Франківський національний медичний університет

 

Вацеба Тамара Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ендокринології Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна.

E-mail: tamara.vatseba@gmail.com

тел. (050) 9743007

Опубліковано
2021-01-05
Розділ
Оригінальні дослідження