EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PERIODONTAL TISSUE DISEASES ACCORDING TO BIOPHYSICAL INDICATORS OF ORAL FLUID IN TEENAGERS AND YOUNG ADULTS WHO SMOKE

Ключові слова: oral fluid, teenagers and young adults, smoking, treatment of periodontal diseases

Анотація

Резюме. Ротова рідина може виступати як діагностичний індикатор, який відображає стан органів ротовій порожнині, прогнозування перебігу захворювання, оцінки ефективності проведеного лікування.

Мета – вивчити ефективність лікування захворювань тканин пародонту за біофізичними показниками ротової рідини в осіб підліткового та юнацького віку, що палять.

Матеріали та методи. Вивчено вплив лікування на біофізичні показники ротової рідини у 114 осіб підліткового та юнацького віку від 15 до 24 років, яких було розділено на групи: у І групу включили 26 осіб, що регулярно палять традиційні сигарети; у ІІ групу – 22 особи, що регулярно палять електронні сигарети (Вейпи); у ІІІ групу – 23 особи, що регулярно палять пристрої для нагрівання тютюну (IQOSи); у ІV групу – 43 особи, що не палять.

Результати. При вивченні властивостей ротової рідини у осіб підліткового та юнацького віку було виявлено залежність її показників від наявності шкідливої звички та виду паління. Кращі результати нормалізації біофізичних показників ротової рідини зареєстровано у хворих, що отримували запропоноване комплексне лікування, ніж в осіб, що отримували загальноприйняту терапію.

Висновки. Аналіз впливу лікування на показники ротової рідини свідчить про вищу ефективність запропонованого комплексного лікування в порівнянні з терапією за загальноприйнятим протоколом лікування.

Опубліковано
2023-01-14
Як цитувати
1.
Lisetska IS, Rozhko MM. EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PERIODONTAL TISSUE DISEASES ACCORDING TO BIOPHYSICAL INDICATORS OF ORAL FLUID IN TEENAGERS AND YOUNG ADULTS WHO SMOKE. Scientific and practical journal [інтернет]. 14, Січень 2023 [цит. за 28, Травень 2023];24(4):86-9. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/883
Розділ
Оригінальні дослідження