КОНЦЕПЦІЇ ДИНАМІЧНОЇ ОКЛЮЗІЇ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ПОВНИХ ЗНІМНИХ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ОПОРОЮ НА ІМПЛАНТАТИ

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

  • Б. Л. Пелехан ІФНМУ
  • М. М. Рожко ІФНМУ
  • Л. І. Пелехан
Ключові слова: повна відсутність зубів, оклюзійні концепції.

Анотація

Резюме. У статті представлений огляд даних літератури щодо вибору концепцій динамічної оклюзії при виготовленні повних знімних ортопедичних конструкції з опорою на внутрішньокісткові дентальні імплантати. При ортопедичному лікуванні пацієнтів із повною відсутністю зубів невірно побудована оклюзійна схема призводить до ускладнень зі сторони ортопедичної конструкції, імплантатів, розвитку патологічних процесів у жувальних м’язах, скронево-нижньощелепних суглобах (СНЩС). Для забезпечення естетичних вимог та максимальної ефективності функціонування жувального апарату необхідним є врахування статичних та динамічних оклюзійних співвідношень.

При виготовленні ортопедичних конструкцій з опорою на імплантати враховуються критерії статичної та динамічної оклюзії для забезпечення естетичних вимог та максимальної ефективності функціонування жувального апарату. На основі аналізу описано переваги та недоліки найпоширеніших оклюзійних концепцій: іклового ведення, односторонньої збалансованої оклюзії, двохсторонньої збалансованої оклюзії, лінгвалізованої оклюзії.

Аналізуючи українські та іноземні наукові публікації, присвячені дослідженню концепцій динамічної оклюзії, можна зробити висновок про розбіжності у трактуванні доцільності використання окремо взятої концепції.

Успіх ортопедичного лікування залежить від багатьох факторів. Довговічність ж конструкції, відсутність ускладнень після лікування – залежить від адекватного оклюзійного (статичного та динамічного) співвідношення щелеп. Гнатологія – мультидисциплінарна наука. Тому при виборі оклюзійної концепції потрібно зважати на всі ланки стоматогнатичної системи.

Можна підсумувати, що актуальним є, на основі об’єктивних даних дослідження органів стоматогнатичної системи, розвиток індивідуалізованих підходів до побудови оклюзійної концепції.

Опубліковано
2020-10-07
Розділ
Огляд літератури