ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ ІЗ ГОСТРИМ КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ НА СТАЦІОНАРНОМУ ЕТАПІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

  • Н. Р. Голод ІФНМУ; ПНУ імені Василя Стефаника
Ключові слова: гострий калькульозний холецистит, реабілітація, характеристика пацієнтів

Анотація

Резюме. Мета дослідження: провести характеристику пацієнтів із гострим калькульозним холециститом на стаціонарному етапі реабілітації.

Методи дослідження: синтез та аналіз фахових наукових джерел; ретроспективний аналіз 50 медичних карт пацієнтів із гострим калькульозним холециститом (ГКХ), які знаходилися на стаціонарному лікуванні у хірургічному відділенні Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні у 2018 році.

Висновки. Найбільше пацієнтів із ГКХ – це представники середнього віку (44-60 років). Найбільша кількість ускладнень ГКХ – це ускладнення місцевим необмеженим серозним перитонітом. Також у ранньому післяопераційному періоді найбільше було випадів загострення хронічного панкреатиту та бронхіту. У 86% пацієнтів біли супутні хронічні неінфекційні захворювання, найбільше було пацієнтів із ожирінням різного ступеню – 36%.

Встановлено пряму залежність важкості ускладнень та тривалості періоду до госпіталізації – чим він довший, тим важчі ускладнення та довший період перебування у стаціонарі. Найдовше перебували у відділення пацієнти із ГГКХ.

У багатьох пацієнтів зустрічається декілька супутніх патологій, це як правило, пацієнти із різними ступенями ожиріння, чим вища ступінь, тим більше супутніх діагнозів. Представники обох статей схильні до серцево-судинних захворювань, захворювань шлунково-кишкового тракту, але спостерігається більша кількість жінок із ожирінням і цукровим діабетом ІІ типу. Більшість чоловіків хворіють на ХОЗЛ, це очевидно, обумовлено наявністю шкідливої звички – куріння.

Проведений аналіз дає можливість обґрунтувати створення та проведення алгоритму реабілітаційних заходів, які повинні починатися під час операції, продовжуватися в ранньому післяопераційному періоді та після виписки із стаціонару.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження