МЕТОД ОЦІНКИ РУХОВОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

  • Н. Р. Голод ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра фізичної реабілі-тації, ерготерапії та фізичного виховання, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: екран функціонального руху, рухова дієздатність, профілактика травматизму.

Анотація

Молодому поколінню притаманна гіпокінезія, яка викликає комплекс змін у функціональному стані організму, у тому числі і опорно-рухового апарату, що призводить до підвищеного травматизму і втрати працездатності. Адекватна фізична реабілітація, направлена на відновлення втрачених функцій, здатна в значній мірі припинити патологічні процеси пов’язані з наслідками гіпокінезії. Проте, для адекватного підбору засобів реабілітації у першу чергу потрібно провести оцінку функціонального стану організму, у тому числі функціонування опорно-рухового апарату. Екран функціонального руху (ЕФР) (Functional Movement Screen (FMS))  - інноваційна система, котра використовується для оцінки якості комплексу виконання вправ та стабілізуючих рухів. ЕФР включає сім основних рухових моделей, котрі вимагають нормальної рухомості суглобів, динамічної та статичної рівноваги, сили м’язів кінцівок та тулуба.  Дане тестування  - простий об’єктивний кількісний метод оцінки основної базової рухової діяльності, який дозволить забезпечити індивідуальний підхід у розробці реабілітаційної програми для осіб з порушенням рухової дієздатності, після травм, або тривалої іммобілізації, або для профілактики травматизму у спортсменів.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження