МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТАКСАН-ІНДУКОВАНИХ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

  • І. С. Голотюк Кафедра онкології
  • А. Є. Крижанівська
  • В. В. Голотюк
  • А. В. Андріїв
  • С. І. Голотюк
Ключові слова: хіміотерапія, таксани, паклітаксел, периферична нейропатія, chemotherapy, taxanes, paclitaxel, peripheral neuropathy

Анотація

Резюме. Хіміотерапевтично-індукована периферична нейропатія є дозолімітуючим побічним нейротоксичним ефектом цілого ряду хіміопрепаратів, серед яких препарати платини, таксани, алкалоїдні препарати, а також нові таргетні препарати, зокрема бортезамід та ленолідамід. Типовим шляхом попередження периферичної нейропатії є редукція доз хіміопрепаратів або відмова від застосування таксанів, що, у свою чергу, негативно позначається на безпосередній ефективності та віддалених результатах лікування. Периферична нейропатія, викликана таксанами, негативно впливає на довготривалу якість життя пацієнтів, характеризується тривалим персистуючим перебігом та в 40 % випадків призводить до інвалідизації.

Патофізіологічний механізм таксан-індукованої нейропатії на даний час не є цілковито розкритим та зрозумілим. Пригнічення деполяризації тубуліну і, як наслідок, дисфункція мікротрубочок наразі є найбільш загальноприйнятим поясненням нейротоксичності таксанів. Даних морфологічного дослідження периферичних нервів у пацієнтів у науковій літературі бракує. Біопсія литкового нерва (nervus suralis) із наступним вивченням морфологічних змін при застосуванні паклітакселу та доцетакселу проводилась тільки у декількох пацієнтів. Більше того, вичерпні дані морфологічного дослідження неоднозначні та суперечать загальноприйнятій теорії патогенезу нейропатії.

Для того, щоб своєчасно та ефективно попереджати і запобігати дану побічну реакцію, необхідно знати причини, що призводять до розвитку периферичної нейропатії, і розуміти, які клітинні структури і механізми беруть у цьому участь. У даній статті наведено огляд літературних даних, присвячених питанню розвитку периферичної нейропатії, індукованої таксанами.

Опубліковано
2020-01-06
Як цитувати
1.
Голотюк ІС, Крижанівська АЄ, Голотюк ВВ, Андріїв АВ, Голотюк СІ. МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ТАКСАН-ІНДУКОВАНИХ НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ. Scientific and practical journal [інтернет]. 06, Січень 2020 [цит. за 06, Червень 2023];3(№ 4 (12):166 -171. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/398
Розділ
Оригінальні дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають