ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ І ДИНАМІКИ ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРА АПОПТОЗУ Bах У ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ ПІД ВПЛИВОМ НЕАД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАН-НЯМ ПОПЕРЕДНИКА ОКСИДУ АЗОТУ

  • В. В. Голотюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ
  • С. І. Голотюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ
  • І. С. Голотюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ
  • А. Є. Крижанівська ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ
  • С. С. Горошко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Івано-Франківськ
Ключові слова: карцинома прямої кишки, апоптоз, лікувальний патоморфоз, хіміопроменева терапія, оксид азоту.

Анотація

Метою дослідження було визначити особливості експресії проапоптозного білка Вах у хворих на рак прямої кишки в інтактній кишці та пухлині під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії (НХПТ), зокрема на фоні полірадіомодифікації препаратами фторафур і тівортін. У 21 хворого з аденокарциномою прямої кишки ІІ-ІІІ стадій імуногістохімічно визначали експресію Вах в біопсійному та операційному матеріалі до- і після НХПТ. Встановлено, що під впливом НХПТ рівень експресії Вах в інтактній кишці зростав незначно. Проте, в локусах резидуальної пухлинної паренхіми експресія Вах різко підвищувалась порівняно з даними до лікування, особливо на фоні полірадіомодифікації, корелюючи при цьому зі ступенем лікувального патоморфозу. Це свідчить про важливе значення апоптозу, як одного з механізмів антибластомної дії НХПТ раку прямої кишки, а також про доцільність полірадіомодифікації із застосуванням попередників біосинтезу оксиду азоту.

Опубліковано
2019-01-17
Як цитувати
1.
Голотюк В, Голотюк С, Голотюк І, Крижанівська А, Горошко С. ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ І ДИНАМІКИ ЕКСПРЕСІЇ МАРКЕРА АПОПТОЗУ Bах У ХВОРИХ НА РАК ПРЯМОЇ КИШКИ ПІД ВПЛИВОМ НЕАД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАН-НЯМ ПОПЕРЕДНИКА ОКСИДУ АЗОТУ. Scientific and practical journal [інтернет]. 17Січ2019 [cited 7Жов2022];1(2):26 -30. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/243
Розділ
Оригінальні дослідження