РОЛЬ КОГНІТИВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ОНКОЛОГІЇ

  • А. Є. Крижанівська ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра онкології, м. Іва-но-Франківськ
Ключові слова: комунікативно-когнітивний підхід, когнітив-ні здібності, процес пізнання, професійна медична комунікативна компетентність.

Анотація

В останні роки масштабного розмаху набувають дослідження когнітивних здібностей за допомогою найрізноманітніших методів. Станом на сьогодні розвиток когнітивних здібностей для вчених виступає одним із провідних завдань. У зв’язку з цим розробляються нові психологічні схеми та методи. При цьому дослідники прагнуть знайти способи розвинути людський інтелект і когнітивні здібності. Сукупним розумовим потенціалом людини виступає інтелект. Він включає в себе інструменти реалізації когнітивних здібностей, які мають бути доцільно використані для адаптації людини до життя. Інтелект формується в процесі становлення особистості в конкретному суспільстві і залежить від її соціалізації. “Кожний організм вичерпує з величезного резервуару можливостей світу все те, що для нього доступно, що відповідає його когнітивним здібностям”. Завдяки когнітивним здібностям функції розуму людини не вичерпуються лише інтелектом, найважливішу роль відіграють інтуїція і, особливо, мислення. Людина має здатність сприймати, зберігати і відтворювати набуті знання, крім того, їх обробляти, генеруючи нові ідеї і використовувати їх в конкретних рішеннях. Пам’ять, спостережливість, уява і, особливо, мислення постійно розвиваються протягом всього життя. Це необхідно не тільки в науковій діяльності, але й у повсякденному житті. Світогляд людини – це не тільки система знань про оточуючий світ, спосіб пізнання, але й результат засвоєння і формування відношення до оточуючого середовища.

Опубліковано
2018-12-29
Розділ
Оригінальні дослідження