МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ ПАЛІАТИВ-НОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ НА КАФЕДРІ ОНКОЛОГІЇ

  • В. В. Голотюк ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра онкології, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: паліативна допомога, онкологія, навчання, педагогічний процес, науково-дослідна робота.

Анотація

Паліативне лікування в онкології є частиною надання паліативної допомоги населенню та забезпечується використанням психологічної, соціальної та моральної підтримки, хірургічних та хіміотерапевтичних методів з метою покращення якості та продовження життя хворих. Пошук шляхів для забезпечення якісної підготовки студентів на етапі базової медичної освіти з питань надання паліативної допомоги є ціллю цієї статті. У статті відтворені складові опанування студентами практичних навичок, особливості їх самостійної роботи при вивченні паліативної та хоспісної допомоги на кафедрі онкології. Під час професійної підготовки з онкології здійснюється акцент на важливості інтеграції науково-дослідної діяльності студентів у навчальний процес з метою реалізації їх творчих можливостей та формування уміння самостійно використовувати свої знання в майбутній практичній діяльності.

Опубліковано
2018-12-29
Розділ
Оригінальні дослідження