ГІСТОПАТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МІЖ ОКРЕМИМИ МОРФОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ У ВИПАДКАХ ТЕНОСИНОВІАЛЬНОЇ ГІГАНТОКЛІТИННОЇ ПУХЛИНИ ЛОКАЛІЗОВАНОГО ТИПУ

  • О. О. Дядик Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра патологічної і топографіч- ної анатомії, м. Київ
  • А. В. Григоровська Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра патологічної і топографіч- ної анатомії, м. Київ
Ключові слова: теносиновіальна гігантоклітинна пухлина локалізованого типу, гістологічні властивості, клітинний склад, диференційна гістологічна діагностика.

Анотація

The aim is to analyse the dependence between frequency of occurrence of the most typical morphological signs in tenosynovial giant cell tumors of the localised type and improvement of differential diagnostics of this defeat.

Опубліковано
2018-12-11
Розділ
Оригінальні дослідження