КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ОДНОЧАСНОГО ПЕРЕБІГУ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ПНЕВМОЦИСТОЗУ З УРАЖЕННЯМ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ

  • О. О. Дядик НМАПО ім. П.Л. Шупика, кафедра патологічної та топографічної анатомії, м. Київ
  • А. І. Городецька Київська міська клінічна лікарня №5
  • О. Л. Триліс Київська міська клінічна лікарня №5
  • Д. Ф. Махновський Київська міська клінічна лікарня №5
Ключові слова: ВІЛ-інфекція, цитомегаловірусна інфекція, пневмоцистна пневмонія, імуносупресія у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, ко-інфекції.

Анотація

ВІЛ-інфіковані хворі з низьким рівнем CD4+ в крові знаходяться в зоні ризику відносно вторинних ВІЛ-ассоційованих опортуністичних захворювань, серед яких одне з перших місць займають інфекції бронхо-легеневої системи. Однією з вірогідних ко-інфекцій є розвиток цитомегаловірусного пульмоніту та пневмоцистної пневмонії з явищами вираженої дихальної недостатності. Нами було розглянуто 12 випадків померлих у Київському міському центрі СНІДу, які знаходились на лікуванні від пневмоцистної пневмонії та відібрано 2 клінічні випадки з ко-інфекцією – пневмоцистозу та цитомегаловірусної інфекції з ураженням легень [2].

Досліджувались клінічні дані з історій хвороб та амбулаторних карток пацієнтів. Для гістологічного дослідження використовували секційний матеріал – шматочки різних ділянок легень з наступною звичайною гістологічною обробкою та фарбуванням мікропрепаратів гематоксиліном та еозином. Для верифікації збудника пневмоцистозу здійснювалась мікроскопія відбитків легенів в бактеріологічній лабораторії КМКЛ № 5. Мазки готувались безпосередньо під час аутопсії з наступним фарбуванням методом Романовського-Гімза (звичайним та в модифікації Walker). На підставі отриманих нами даних було підтверджено одночасний перебіг у ВІЛ-інфікованих пацієнтів ко-інфекцій пневмоцистозу та цитомегаловірусного пульмоніту, що взаємообтяжували перебіг захворювання та призвели до летального розрішення.

Опубліковано
2018-12-12
Як цитувати
1.
Дядик О, Городецька А, Триліс О, Махновський Д. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ОДНОЧАСНОГО ПЕРЕБІГУ ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ПНЕВМОЦИСТОЗУ З УРАЖЕННЯМ ЛЕГЕНЬ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ХВОРИХ. Scientific and practical journal [інтернет]. 12Груд2018 [cited 4Груд2022];2(3 (7):227 -30. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/141
Розділ
Оригінальні дослідження