СУЧАСНІ ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ

  • О. О. Дядик Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра патологічної та топографі-чної анатомії, м. Київ
  • Ю. І. Бекетова Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра патологічної та топографі-чної анатомії, м. Київ
  • О. П. Мінцер Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра медичної інформатики, м. Київ
  • О. О. Суханова Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра медичної інформатики, м. Київ
Ключові слова: неалкогольний стеатогепатит, морфологічна діагностика, імуногістохімічне дослід-ження, інтегральна характеристика.

Анотація

На основі аналізу 12 трепанобіоптатів печінки з ознаками НАСГ встановлено, що більш низька активність процесу та вираженість фіброзу (індекс гістологічної активності Knodell становив від 4 до 7 балів) відмічались у 7 випадках НАСГ. Жирова дистрофія у цих трепанобіоптатах визначалась не більше 1/3 об’єму біоптату. Запальні зміни були мінімальними, що супроводжувалось експресією  α-SMA в поодиноких міофібробластах. У 5 спостереженнях (індекс гістологічної активності Knodell становив від 8 до 12 балів) жирова дегенерація визначалась у 2/3 об’єму або ж у всьому біоптаті. Запальна інфільтрація мала більш виражений характер, а експресія α-SMA спостерігалась у значній кількості міофібробластів навколо портальних трактів, внутрічасточково, в зонах клітинних інфільтратів, на окремих ділянках між гепатоцитів, що може бути предиктором ЕМТ.

Опубліковано
2018-12-11
Як цитувати
Розділ
Оригінальні дослідження