BASIC PRINCIPLES AND EVALUATION SYSTEM OF STUDENT ACHIEVEMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE EDUCATIONAL PROCESS

  • Е. О. Kindrativ Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра патологічної анатомії, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3894-8484
Ключові слова: оцінювання, студент, компетентність, освітній процес

Анотація

Резюме. У статті викладено аналіз базових принципів і системи оцінювання знань студентів при реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі. Системі оцінювання знань належить важлива роль у забезпеченні високої якості освіти та формуванні конкурентоспроможних фахівців. Сучасна методика викладання залучає досвід інших країн і вимагає від викладача обізнаності з формами й методиками оцінювання, які не лише надають викладачеві інформацію про формальну відповідність певним вимогам до оволодіння дисципліною, але й діють як засоби навчання й розвитку студента.

Впровадження адекватних методів оцінювання дозволить реалізовувати різноманітні інноваційні форми і методи навчання в освітній діяльності та сприятиме підвищенню якості навчання студентів. Якісний контроль рівня знань, умінь та навичок студентів повинен забезпечуватися дотриманням вимог, принципів та aлгopитмів нових форм оцінювання навчальних досягнень студента, що сприятиме підвищенню ефективності освітнього процесу. Застосування комплексного оцінювання навчальних досягнень у компетентнісному руслі сприятиме заохоченню студента до навчально-пізнавальної діяльності, підвищуватиме відповідальність студента за результати навчання, сприятиме реалізації принципу індивідуалізації навчання. Оцінювання навчальних досягнень студентів є актуальною проблемою і потребує не тільки подальших досліджень, удосконалення, осмислення, але й володіння науково-педагогічними працівниками відповідними компетентностями для його реалізації в освітньому процесі.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Медична освіта