РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНІ ОРГАНОЗБЕРІГАЮЧІ ТА ОРГАНОЩАДНІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РЕЦИДИВНИХ ВИРАЗКАХ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ

  • І. Я. Дзюбановський
  • Р. В. Свистун
  • А. М. Продан ТНМУ
Ключові слова: виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, рецидив, органощадні операції.

Анотація

Резюме. Ціль. Розробка сучасних та ефективних методів органощадних та органозберігаючих операцій при рецидивах виразкової хвороби дванадципалої кишки.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 119 пацієнтів з виразковою хворобою ДПК, які раніше перенесли операційні втручання. серед ускладнень переважали пілородуоденостенози – 52,9% та рецидивні виразкові кровотечі (20,3 %). А у 17,6 % встановлено поєднання ускладнень рецидиву виразкової хвороби.

Результати. Причинами рецидиву виразки були: заниження показів до радикальних і умовно-радикальних оперативних втручань під час першого втручання; неадекватна дренуюча операція; залишення виразкового субстрату в межах травного тракту; дефекти операційної техніки. В результаті впровадження в практику оригінальних способів операційних втручань при рецидиві виразкової хвороби ДПК отримано такі результати за A.N.Visick-Komorovsky: відмінні (відсутність скарг) - 77,5 %; добрі (незначна диспепсія, яка виявляється лише при детальному розпитуванні і корегується дієтою) - 13,5 %; задовільні (є симптоми, що викликають дискомфорт) - 5,6 %; незадовільні (рецидив захворювання, зміна професії, інвалідність) - 3,4 %.

Висновки. Органозберігаючий і органощадний підхід в реконструктивній хірургії є суттєвим засобом попередження хвороб оперованого шлунка. Суттєвим моментом у попередженні рецидиву пептичної виразки є перегляд підходів до ургентної хірургії виразкової хвороби у напрямку розширення показань органозберігаючих та органощадних до радикальних та умовно-радикальних операцій на противагу "зашиванням, прошиванням" виразок. Органозберігаючі та органощадні операції дозволяють зберегти пейсмекерну регуляцію шлунка і ДПК, що в перспективі створює умови для попередження дизмоторики пілоро-дуоденальної зони.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження