INCREASING SAFETY OF SURGICAL INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH VENTRAL AND INCISIONAL HERNIA UNDER COMORBIDITY CONDITIONS WHEN PERFORMING DIFFERENT TYPES OF OPEN HERNIOPLASTY

  • V. I. Piatnochka Тернопільський національний медичний університет
  • I. Ya. Dziubanovskyi
  • A. M. Prodan
Ключові слова: вентральна грижа, інцізійна грижа, ускладнення, хірургічне лікування, коморбідність.

Анотація

Резюме. Питання лікування пацієнтів на первинну вентральну та інцізійну грижу на сьогодні залишається одним з актуальних проблем абдомінальної хірургії. Удосконалення хірургічної техніки та запровадження нових способів виконання герніопластики і надалі супроводжується значною кількістю ускладнень в післяопераційному періоді особливо на фоні вираженої коморбідності.

Мета роботи – проаналізувати результати хірургічного лікування хворих з коморбідними станами на первинні та інцізійні вентральні грижі та виробити технічні передумови підвищення безпеки виконання операційних втручань.

Матеріали і методи. Проведено поглиблене комплексне клініко-інструментальне та лабораторне обстеження в період з 2001 по 2017 рр. 1419 хворих на первинну вентральну та інцізійну грижу. Розподіл пацієнтів на групи відбувався відповідно до періодів хірургічного лікування хворих. В першому періоді обстежено та прооперовано – 597 хворих. Ці пацієнти склали групу порівняння. Основну групу, що відповідала пацієнтам, які були прооперовані в період з 2010 по 2017 рр. склали 822 осіб.

Результати дослідження. Оцінку результатів дослідження в обох групах спостереження проводили із врахуванням частоти загальних і місцевих ранових ускладнень та рецидивів у віддаленому післяопераційному періоді. З усіх 1419 оперованих пацієнтів місцеві ранні післяопераційні ускладнення діагностовано у 522 (36,78 %) осіб. Загальні ускладнення були у 76 (5,36 %) пацієнтів.

Висновки. Застосування розпрацьованого комплексу заходів, направлених на попередження післяопераційних ускладнень і підвищення безпеки операційних втручань, удосконалення і запровадження нових технічних прийомів при алогерніопластиці, дозволило знизити частоту ранніх місцевих післяопераційних ускладнень з 52,09 % до 25,67 %, а загальних ускладнень з 10,05 % до 2,80 %. Рівень післяопераційної летальності зменшився з 2,01 % до 0,24 %. Рецидивування гриж зменшилося з 22,11 % до 4,71 %.

Опубліковано
2020-10-07
Розділ
Оригінальні дослідження