ОСОБЛИВОСТІ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДИХ ОСІБ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ

  • С. Н. Вадзюк Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-9105-8205
  • П. С. Табас Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Л. Б. Лозіна Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: артеріальний тиск, артеріальна гіпертензія, автономна регуляція.

Анотація

Резюме. Мета дослідження – дослідити особливості автономної регуляції в осіб віком 18-22 роки з різним рівнем артеріального тиску (АТ).

Матеріали та методи. У дослідженні брало участь 40 обстежуваних віком 18-22 роки з нормальним індексом маси тіла, без виявлених хронічних захворювань та шкідливих звичок. Усім обстежуваним проводили пробу Руф’є з навантаженням у вигляді 30 присідань за 2 хвилини. Вимірювання АТ виконували до та після фізичного навантаження за методом Короткова. Проводили кардіоритмографію до та після фізичного навантаження. Аналіз варіабельності серцевого ритму проводили за методом Баєвського. Статистичний аналіз проводили за методом Мана-Уітні, за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel та Statistica 10.

Результати. Середньо-динамічний тиск у обстежуваних з систолічним артеріальним тиском (САТ) ≤ 119 мм. рт. ст. після навантаження достовірно менший від рівня цього показника в обстежуваних з інших груп. Результати проби Руф’є свідчать про вищий рівень функціональних резервів в обстежуваних з САТ ≤ 119 мм. рт. ст. Проведений аналіз варіабельності серцевого ритму виявив гіршу адаптацію регуляторних систем до фізичного навантаження у осіб з САТ >130 мм. рт ст.

Висновки. Встановлено вищий тонус симпатичних автономних впливів у осіб з вищим рівнем АТ. На підставі проби Руф’є виявлено вищий рівень функціональних резервів у обстежуваних з САТ ≤119 мм. рт. ст. Підтверджено нижчі адаптивні можливості автономної регуляції до фізичного навантаження в осіб з САТ ≥ 130 мм. рт. ст. на основі вищих показників TP та SDNN у них. При аналізі кардіоритмограм не виявлено достовірного зменшення рівнів та LF та HF в обстежуваних з САТ ≥ 130 мм. рт. ст. внаслідок неадекватної відповіді симпатичного та парасимпатичного відділів автономної нервової системи на фізичне навантаження.

Опубліковано
2020-01-05
Як цитувати
1.
Вадзюк СН, Табас ПС, Лозіна ЛБ. ОСОБЛИВОСТІ АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДИХ ОСІБ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ. Scientific and practical journal [інтернет]. 05, Січень 2020 [цит. за 28, Травень 2023];3(№ 4 (12):31 -35. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/391
Розділ
Оригінальні дослідження