СТАН АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДИХ ОСІБ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА

  • С. Н. Вадзюк Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0001-9105-8205
  • Ю. В. Болюк Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0002-1678-9208
  • І. Я. Папінко Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0001-6129-0097
Ключові слова: пародонт; пародонтологічні захворювання; автономна регуляція; варіабельність серцевого ритму

Анотація

Резюме. Відомо, що автономна нервова система відіграє важливу роль у підтримці сталості внутрішнього середовища, а також бере участь у процесах адаптації до різних несприятливих факторів.

Метою даної роботи було встановлення залежності між станом автономної нервової системи та пародонтологічними захворюваннями в осіб молодого віку.

Матеріали та методи. Було обстежено 138 студентів Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Сформовано дві групи: 70 осіб – із запальними захворюваннями пародонта, а саме хронічним катаральним гінгівітом; 68 – пародонтологічно здорових. Стан автономної нервової системи оцінювали за допомогою аналізу варіабельності серцевого ритму з використанням приладу «Поли-Спектр-8Е/8В» та комп’ютерного програмного комплексу «Поли-Спектр» і застосуванням статистичного, спектрального методів та кардіоінтервалографії за Р.М. Баєвським. Реєстрацію електрокардіограми проводили у короткому режимі (5 хв). Безпосередньо перед записом обстежуваний лежав у спокійному стані протягом 10 хв.

Результати. У ході роботи виявлено тенденцію до зниження загального тонусу автономної регуляції серцевого ритму в обстежених із пародонтопатологією. Спостерігалось підвищення частки низькочастотних коливань у загальній потужності спектру, що свідчить про зростання симпатичної модуляції у студентів із ураженим пародонтом. Також зареєстровано значне зменшення потужності високочастотних коливань, що вказує на зниження впливу парасимпатичної ланки автономної нервової системи на серцевий ритм у молодих людей.

Висновки. Таким чином, в осіб із запальними захворюваннями пародонта зафіксовано зміщення симпато-вагального балансу у бік симпатичної регуляції.

Опубліковано
2020-01-05
Як цитувати
1.
Вадзюк СН, Болюк ЮВ, Папінко ІЯ. СТАН АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДИХ ОСІБ ІЗ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ПАРОДОНТА. Scientific and practical journal [інтернет]. 05, Січень 2020 [цит. за 30, Травень 2023];3(№ 4 (12):18 -24. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/388
Розділ
Оригінальні дослідження