ВАЗОМОТОРНА ФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ У МОЛОДИХ ОСІБ РІЗНОГО СОМАТОТИПУ З НОРМАЛЬНИМ ТА ПІДВИЩЕНИМ АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ

  • С. Н. Вадзюк Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0001-9105-8205
  • Л. І. Горбань Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0002-8572-239X
  • І. Я. Папінко Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського https://orcid.org/0000-0001-6129-0097
Ключові слова: артеріальний тиск, артеріальна гіпертензія, ендотелій, вазомоторна функція ендотелію, соматотип.

Анотація

Резюме. Мета роботи – оцінити вазомоторну функцію ендотелію у молодих осіб віком 18-22 роки різного соматотипу з нормальним та підвищеним артеріальним тиском (АТ).

Матеріали і методи дослідження. Відібрано дві групи обстежуваних: перша контрольна група – особи, у яких величина АТ відповідала оптимальному рівню (125 осіб), друга група – систолічний АТ перевищував 130 мм рт. ст. і (або) діастолічний – 85 мм рт. ст. (135 осіб). Соматотип визначали за методикою Carter i Heath, яка рекомендована для осіб обох статей віком від 14 до 70 років. Соматотипування полягає у визначенні трьох компонентів: ендоморфія, мезоморфія та ектоморфія, які виражаються завжди в тому ж порядку. Оцінку вазомоторної функції ендотелію проводили за допомогою проби з постоклюзивною реактивною гіперемією, згідно з методикою Рогози та Заірової (2011).

Результати. Встановлено збільшення частоти розвитку дисфункції ендотелію у молодих осіб, у соматотипі яких переважав ендоморфний компонент. Це може бути пов’язано із зменшенням продукції оксиду азоту, що зумовлює дисбаланс між вазоконстрикторами і вазодилятаторами. Зниження концентрації оксиду азоту у цих осіб може бути спричинено зменшенням активності NO-синтетази (NOS).

Висновки. У молодих осіб з підвищеним артеріальним тиском та переважанням ендоморфної складової в соматотипі встановлено зниження вазомоторної функції ендотелію, що вказує на зменшення синтезу оксиду азоту ендотеліальними клітинами, що може бути спричинено як конституційними характеристиками, так і особливостями способу життя цих осіб. Серед осіб із нормальним артеріальним тиском та з переважанням ендоморфної складової соматотипу також виявлено зниження вазомоторної функції ендотелію, проте відсоток таких обстежених був істотно нижчим, порівняно із групою підвищеного артеріального тиску.

Опубліковано
2020-01-05
Як цитувати
1.
Вадзюк СН, Горбань ЛІ, Папінко ІЯ. ВАЗОМОТОРНА ФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІЮ У МОЛОДИХ ОСІБ РІЗНОГО СОМАТОТИПУ З НОРМАЛЬНИМ ТА ПІДВИЩЕНИМ АРТЕРІАЛЬНИМ ТИСКОМ. Scientific and practical journal [інтернет]. 05, Січень 2020 [цит. за 28, Травень 2023];3(№ 4 (12):25 -30. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/389
Розділ
Оригінальні дослідження