ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТРАНСКУТАННОЇ НАПРУГИ КИСНЮ ПРИ ВИБОРІ РІВНЯ АМПУТАЦІЇ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ, УСКЛАДНЕНИЙ МЕДІАКАЛЬЦИНОЗОМ АРТЕРІЙ

  • Р. В. Сабадош Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • І. Я. Михалойко Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • С. С. Михалойко Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • В. А. Решетило Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: Синдром діабетичної стопи, медіакальциноз, рівень ампутації, транскутанна напруга кисню.

Анотація

Обстежено і проліковано 39 хворих на синдром діабетичної стопи (СДС) з важкою формою субкомпенсованого ЦД II типу. У всіх хворих була діагностована змішана форма СДС. Згідно з даними ренгенконтрастної ангіо­графії цим хворим були не показані реконструк­тивні операції на артеріях нижніх кінцівок або не було умов до їх проведення. У всіх хворих був наявний МК артерій стопи і гомілки ІІІ-У ступеня. Хворим проводили визначення 1:ср02 за допомогою апарату ТСМ-2.

Згідно з отриманими результатами при наявності медіакальцинозу артерій у хворих на синдромом діабетичної стопи ампутації гангре­нозно змінених сегментів кінцівок слід проводи­ти на такому рівні, на якому транскутанна парціальна напруга кисню є більшою 10 мм рт. ст. Ампутації на рівні 1;ср02 > 25 мм рт. ст. майже завжди успішні, а тому у хворих із такою 1:ср02 на межі з некротизованими тканинами їх варто здійснювати максимум економно. При значеннях 1:ср02 10-25 мм рт. ст. ампутації пальців доцільно виконувати з резекцією від­повідної плесневої кістки.

Транскутанна оксиметрія при синдромі діабетичної стопи з медіакальцинозом артерій може слугувати важливим, а в багатьох випадках і основним показником для визначення опти­мального рівня ампутації.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Сабадош РВ, Михалойко ІЯ, Михалойко СС, Решетило ВА. ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТРАНСКУТАННОЇ НАПРУГИ КИСНЮ ПРИ ВИБОРІ РІВНЯ АМПУТАЦІЇ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ, УСКЛАДНЕНИЙ МЕДІАКАЛЬЦИНОЗОМ АРТЕРІЙ. Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(1):37 -41. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/265
Розділ
Оригінальні дослідження

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають