ОПТИМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

  • Р. В. Сабадош Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра хірургії стоматологічного факультету, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: організація вищої освіти, сту- денти, робота студентів.

Анотація

Реформування вищої школи привело до реорганізації навчальних планів підготовки молодих професіоналів для всіх галузей народного господарства, в тому числі і медицини, яка реформується у свою чергу. Зміна форми навчання на індивідуально-диференційовану з виділенням 50-70 % навчального часу на самостійну позааудиторну роботу студентів вимагає від вищих навчальних закладів і викладацького складу оптимізації методичних матеріалів і допоміжної консультативної роботи для студентів, що представлено у даній статті. При правильній організації з боку професорсько-викладацького складу кафедри, самостійна робота студентів, ставши основною формою навчання, забезпечує повноцінне засвоєння дисципліни, сприяє розвитку клінічного мислення і має виховне значення. Самостійна робота студентів перетворює їх за час навчання в університеті від пасивних споживачів знань на активних творців, які вміють сформулювати проблему і знайти шляхи її вирішення. Добре продуманий робочою програмою перелік тем, які потребують глибокого розуміння, інтеграції з доповнюючими дисциплінами, допомагає студентові отримати теоретичні знання з допомогою методичних матеріалів, мультимедійних демонстрацій, додаткової літератури, інтернетресурсів, а вечірні чергування у приймальному відділенні, самостійна робота у тренінговому навчальному центрі дають можливість вишліфувати практичні уміння і навики. Привчившись до індивідуальної самостійної роботи над певними темами дисципліни, молодий лікар буде постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня, зможе самостійно приймати рішення і адаптуватися до змін у діагностично-лікувальних комплексах.

Опубліковано
2018-12-12
Розділ
Оригінальні дослідження