ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЛАТЕНТНИМ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ ТА ЛЕГКИМ СТУПЕНЕМ ЙОДОДЕФІЦИТУ

  • У. П. Шаламай ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • Н. М. Воронич-Семченко ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • В. Г. Міщук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: фізичний розвиток, латентний залізодефіцит, легкий ступінь йододефіциту, діти шкільного віку.

Анотація

У статті представлені результати дослідження фізичного розвитку 68 юнаків та 65 дівчат віком 6-18 років із належним йодо- та залізозабезпеченням (контрольна група), латентним залізодефіцитом, легким ступенем йододефіциту та їх поєднанням. Фізичний розвиток характеризували за основними антропометричними показниками (зростом та масою тіла, окружністю грудної клітки) та визначали гармонійність розвитку.

Установлено, що у школярів контрольної групи незалежно від віку та гендерних особливостей переважає гармонійний фізичний розвиток. У дітей із легким ступенем йододефіциту (у 33% дівчаток та у 44% хлопчиків віком 6-11 років) виявлено дисгармонійний фізичний розвиток переважно із надлишком маси тіла. У 25% школярів із латентним залізодефіцитом з однаковою  частотою діти мають як дефіцит, так і надлишок маси тіла незалежно від гендерних особливостей. У дітей із комбінованим мікроелементозом дисгармонійність фізичного розвитку (переважно надлишок маси тіла) виявлено у 50% обстежених. Аналогічна тенденція спостерігається і у старших школярів, проте зростає частка юнаків із надлишком маси тіла.

Отже, дефіцит йоду та заліза супроводжується змінами фізичного розвитку і характеризується зростанням частки школярів із дисгармонійністю фізичного розвитку (головним чином за умов йододефіциту). Комбінований дефіцит мікроелементів супроводжується більш суттєвими розбіжностями антропометричних показників від вікових стандартів.

Опубліковано
2019-01-13
Розділ
Оригінальні дослідження