ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЛЕГКИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ ТА ЛАТЕНТНИМ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ

  • У. П. Шаламай ІФНМУ
Ключові слова: когнітивні функції, латентний залізодефіцит, легкий йододефіцит, діти шкільного віку

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена поширеністю йодо- та залізодефіцитних станів в Україні. Нестача заліза в ранньому дитинстві призводить до затримки мовних навичок, зниження коефіцієнта інтелекту (IQ), здатності до навчання. У підлітковому віці дефіцит заліза супроводжується погіршенням пам’яті, адаптаційних можливостей ЦНС. Недостатній уміст йоду в раціоні харчування зумовлює порушення тиреоїдного гомеостазу, особливо в дитячому віці, яке призводить до затримки психічного та фізичного розвитку дітей. У статті представлені результати дослідження психофізіологічного розвитку 133 школярів віком 6-18 років із належним йодо- та залізозабезпеченням (контрольна група), латентним залізодефіцитом, легким йододефіцитом та за умов їх поєднанням. Для оцінки когнітивних функцій у школярів визначали коефіцієнт інтелекту, проводили коректурну пробу (визначали швидкість опрацювання інформації, коефіцієнти точності виконуваної роботи та стійкості уваги); досліджували показники темпу сенсорних реакцій та особливостей уваги (психічну стійкість, ефективність роботи, ступінь включення в роботу) за модифікованими таблицями Шульте.

Установлено, що дефіцит мікроелементів (заліза та йоду) зумовлює порушення когнітивних функцій, особливо при комбінованому їх впливі. У таких дітей встановлено зниження коефіцієнта інтелекту у 74 % обстежених, зниження ефективності роботи на 48 % (p<0,05), ступеня включенняв в роботу на 32 % (p<0,05), швидкості опрацювання інформацій на 46 % (p<0,01), коефіцієнта стійкості уваги на 36% (p<0,05) та збільшення кільклсті дітей із нестійкою кривою виснаження. Ступінь психофізіологічних порушення залежить від віку (більш чутливі діти молодшого віку), статі (більше схильні дівчата) та ґенезу мікроелементозу (суттєвіші порушення виявленні при комбінованому йодо- та залізодефіциті)

Опубліковано
2020-01-05
Як цитувати
1.
Шаламай УП. ВІКОВІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЛЕГКИМ ЙОДОДЕФІЦИТОМ ТА ЛАТЕНТНИМ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТОМ. Scientific and practical journal [інтернет]. 05, Січень 2020 [цит. за 30, Травень 2023];3(№ 4 (12):128 -135. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/401
Розділ
Оригінальні дослідження