ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ VEGF У ТКАНИНІ СЕРОЗНОЇ АДЕНОКАРЦИНОМИ МАТКОВИХ ТРУБ

  • Н. І. Гирявенко Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
  • М. С. Линдін Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
  • В. В. Сікора Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
  • Д. Р. Гирявенко Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
  • Н. І. Романюк Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
Ключові слова: серозна аденокарцинома, маткова труба, ангіогенез, VEGF

Анотація

Ціллю дослідження стало вивчення особливостей експресії VEGF у тканині серозної аденокарциноми маткових труб (САкМТ) та співставлення результатів з її клініко-морфологічними особливостями та рецепторним статусом неопластичної тканини.

Опубліковано
2018-12-11
Як цитувати
Розділ
Оригінальні дослідження

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##