МОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПЕРЕБУДОВИ СУДИН КЛУБОЧКОВОЇ ТА ПУЧКОВОЇ ЗОНИ КОРИ НАДНИРНИКІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЗАКЛІТИННОЇ ДЕГІДРАТАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ

  • Н. Б. Гринцова Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра морфології, кафедра педіатрії, кафедра па-тологічної анатомії, м. Суми
  • О. К. Романюк Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра морфології, кафедра педіатрії, кафедра па-тологічної анатомії, м. Суми
  • М. В. Волкова Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра морфології, кафедра педіатрії, кафедра па-тологічної анатомії, м. Суми
  • А. М. Романюк Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра морфології, кафедра педіатрії, кафедра па-тологічної анатомії, м. Суми
  • В. І. Бумейстер Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра морфології, кафедра педіатрії, кафедра па-тологічної анатомії, м. Суми
Ключові слова: наднирники, позаклітинна дегідратація, гіповолемія, гіпоксія

Анотація

Із метою вивчення морфологічних перебудов судин клубочкової та пучкової зони кори наднирників статевозрілих щурів за умов експериментальної позаклітинної дегідратації середнього ступеня проведено експеримент на 12 білих статевозрілих щурах-самцях масою 250-300г, віком 7-8 місяців. Застосовувалися морфометричні, статистичні та загальноприйняті методики мікроанатомічного (гістологічного) дослідження. Морфологічні перебудови судинного русла (дифузне венозно-капілярне повнокров'я, стаз, початкові етапи сладжування, збільшення проникності стінок судин) пов'язані з розвитком поліцитемічної гіповолемії та гіпоксії циркуляторного типу. Виразність морфологічних перебудов судинної стінки найбільша у субкапсулярній зоні та на межі пучкової та сітчастої зон кори, що пояснюється анатомічними особливостями кровозабезпечення цих регіонів залози. Дистрофічні перебудови судинного русла клубочкової та пучкової зони наднирників негативно впливають на морфофункціональну та секреторну активність кіркових ендокриноцитів, у тому числі, безперечно, і на процеси евакуації гормонів у судинне русло.

Опубліковано
2018-12-11
Як цитувати
1.
Гринцова Н, Романюк О, Волкова М, Романюк А, Бумейстер В. МОРФОЛОГІЧНІ ТА МОРФОМЕТРИЧНІ ПЕРЕБУДОВИ СУДИН КЛУБОЧКОВОЇ ТА ПУЧКОВОЇ ЗОНИ КОРИ НАДНИРНИКІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПОЗАКЛІТИННОЇ ДЕГІДРАТАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ. Scientific and practical journal [інтернет]. 11Груд2018 [cited 4Груд2022];2(3 (7):35 -38. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/94
Розділ
Оригінальні дослідження