ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН У СЕЧОВОМУ МІХУРІ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНУ Е ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

  • В. В. Сікора Сумський державний університет, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
  • М. С. Линдін Сумський державний університет, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
  • Н. І. Гирявенко Сумський державний університет, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
  • В. С. Стельмах Сумський державний університет, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
  • А. М. Романюк Сумський державний університет, кафедра патологічної анатомії, м. Суми
Ключові слова: сечовий міхур, солі важких металів, вітамін Е, Кі-67, спектрофотометрія

Анотація

Метою дослідження стало вивчення морфологічного стану та хімічного складу тканини сечового міхура (СМ) за умов тривалого одночасного вживання солей важких металів (СВМ) та вітаміну Е. Дослідження моделювали з використанням підібраної комбінації та концентрації найпоширеніших потенційно небезпечних СВМ і вітаміну Е. Матеріалом для дослідження стали СМ щурів, отримані на 30 та 90 доби експерименту. Для вивчення комплексного впливу СВМ та вітаміну Е на СМ використовували гістологічні, імуногістохімічні та спектрофотометричні методи дослідження. Усі статистичні розрахунки виконано у програмних середовищах Graph Pad® 6.0 та Attestat 12.0.5. Результати гістологічного дослідження вказують, що комплексне вживання суміші СВМ та вітаміну Е упродовж тривалого часу супроводжується специфічними патоморфологічними змінами у структурних елементах СМ, а глибина цих трансформацій залежить від терміну дослідження. Зміни колагенових волокон СМ характеризувалися їх хаотичним розташуванням, ремоделюванням, набряком, розволокненням, дезорганізацією та надмірним розростанням. При імуногістохімічному дослідженні рецепторів до білка Кі-67 у СМ нами виявлено активацію проліферативних процесів та зростання індексу позитивно забарвлених клітин в епітелії на 30 та 90 доби експериментального дослідження. Надходження важких металів до організму на тлі застосування коригуючої терапії супроводжувалося зростанням вмісту хімічних елементів у тканині СМ при пролонгації дослідження та досягненням найбільших значень на 90 добу.

Опубліковано
2018-12-12
Як цитувати
1.
Сікора В, Линдін М, Гирявенко Н, Стельмах В, Романюк А. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН У СЕЧОВОМУ МІХУРІ ЗА УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ ВІТАМІНУ Е ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ВПЛИВУ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ. Scientific and practical journal [інтернет]. 12Груд2018 [cited 4Груд2022];2(3 (7):118 -22. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/113
Розділ
Оригінальні дослідження