ВИКОРИСТАННЯ ШКАЛИ HEART ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАГРУДИННОГО БОЛЮ У ХВОРИХ ІЗ ПІДОЗРОЮ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА

  • О. І. Готюр ІФНМУ
Ключові слова: шкала HEART, серцево-судинний ризик.

Анотація

Мета дослідження. Провести диференціацію хворих із загрудинним болевим синдромом, що потенційно могли бути зараженим COVID-19 з низьким, середнім та високим ризиком виникнення «великої побічної серцевої події».

Матеріали і методи. Нами проведено було диференціацію 50 випадків звернень у відділення екстреної допомоги, що мали симптом загруднинного білью.  Серед пацієнтів було 5-ть потенційно хворих на COVID-19. Переважали чоловіки, віком від 20 до 70 років (середній вік 49,02 ± 1,73 роки). Усім пацієнтам проводили підрахунок балів за шкалою HEART (анамнез, вік, фактори ризику (куріння, ожиріння, сімейний анамнез, гіперхолестеринемія, АГ, ЦД, захворювання периферичних артерій), дані ЕКГ, рівень тропоніну І).

Результати дослідження. Під час підрахунку балів за шкалою HEART нами було виявлено 20 % осіб із низьким ризиком розвитку MACE (2,4±0,12 бали), 44% - проміжний ризик (5,18±0,16 бали) із високим ризиком - 36% (7,83±0,26 бали).

Пацієнти із низьким ризиком MACE не потребували госпіталізації і спеціальних обстежень. Загрудинний біль у них супроводжував фізичне та психоемоційне напруження, захворювання опорно-рухового апарату, вегето-судинну дисфункцію.

Висновки. Прогнозування результатів у хворих із загруднинним болем у хворих із гострим інфарктом міокарда, які звертаються в екстрену медичну допомогу, визначаються за допомогою шкали HEART. Значна кількість хворих, що мають проміжний або високий ризик розвитку MACE, повинні негайно госпіталізовуватися до стаціонару.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження