ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЛАКТОФЕРИНУ ЯК МАРКЕРА РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ

  • О. М. Куса ІФНМУ
Ключові слова: вагітність, внутрішньоутробна інфекція, лактоферин.

Анотація

Резюме. Розвиток вроджених інфекцій пов'язаний із наявністю внутрішньоутробного інфікування плода (анте- або і інтранатального). При цьому, в переважній більшості випадків джерелом інфекції для плода є мати.

Діапазон клінічних проявів ВУІ достатньо широкий. Тератогенна дія на плід чи ембріон – різноманітні вади розвитку, стійкі вроджені структурні дефекти, залишкові явища або тривалий патологічний процес – це деякі з основних проблем, які зумовлені інфікуванням плода внутрішньоутробно. Досліджено, що TORCH-інфекції в залежності від періоду внутрішньоутробної агресії можуть уражати різні органи і системи, але найчастіше – нервову систему.

У ході проведеного дослідження на основі комплексного підходу проведено оцінку впливу мікст-форм вірусно-бактеріального інфікування на перебіг вагітності та перинатальні наслідки,тобто визначено основні фактори ризику внутрішньоутробного інфікування. Із 130 пацієнток із ризиком внутрішньоутробного інфікування у 35 вагітних було діагностовано мікст-форми вірусних інфекцій, у 35 вагітних – мікст-форми бактеріальної інфекції, у 35 жінок – змішану вірусно-бактеріальну інфекцію. Крім того, до програми дослідження були включені 25 жінок із вірусно-бактеріальним інфікуванням, у яких в динаміці вагітності за даними клінічних та ехографічних ознак було встановлено маніфестацію внутрішньоутробної інфекції.

Проводилось вивчення змін в імунному статусі у вагітних групи ризику щодо внутрішньоутробного інфікування –отримано переконливі докази того,що у розвитку висхідного шляху інфікування провідну роль відіграє депресія місцевих імунологічних механізмів захисту у слизовій цервікального каналу, запропоновано визнати гострофазовий білок сироватки крові лактоферин маркером активності імунопатологічного процесу із запальною реалізацією.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження