ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЙ НА ЧАСТОТУ РЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТ, СТАН ПЛОДА ТА ПЕРЕБІГ ПОЛОГІВ

  • О. М. Куса Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • Р. Я. Шовгенюк Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • М. П. Бендас Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • Н. В. Дрогомирецька Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
  • С. О. Остафійчук Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: внутрішньоутробні ін¬фекції, плацентарна дисфункція, парвовірус, ло¬кальний імунний захист.

Анотація

У наш час термін «внутрішньо- утробна інфекція» вказує на розвиток запального процесу в одному або кількох органах плода, що пов'язаний з перинатальним зараженням інфек­ційним агентом. Боротьба з внутрішньоутроб- ною інфекцією є однією з важливих медико-соціальних проблем акушерства та пери- натології, пов’язаною з ураженням плода, що значною мірою є наслідком бактеріально-вірус­них захворювань. Причиною передачі інфекції може бути первинна хронічна інфекція матері або її загострення. Ця обставина є потенційно небезпечна для плода чи новонародженого і при­зводить до репродуктивних втрат, формування вроджених аномалій, смерті плода, затримки внутрішньоутробного росту або важкої хвороби новонародженого.

У ході проведеного дослідження здійсне­но вивчення особливостей фетоплацентарного комплексу і стану плода та окремих показників місцевого імунітету в жінок із групи ризику вну­трішньоутробного інфікування. Проведено ін­фекційний скринінг 130 пацієнток із високим ступенем імовірного внутрішньоутробного ін­фікування шляхом бактеріоскопічного, бактеріо­логічного обстеження, а також ідентифікацію збудників ТСЖСН-групи методом імунофер- ментного аналізу та ДНК-полімеразно-ланцюго- вої реакції, проводили імунологічне обстеження пацієнток.

Аналіз отриманих даних вказує на ваго­мий вплив перинатальних інфекційних факторів саме в динаміці гестаційного процесу, що супро­воджується різноплановими порушеннями влас­не в системі місцевого імунітету, проявляється депресією синтезу рівня вІ£ А поряд зі зростан­ням концентрації в та 1% М,а також більш ви­раженим переважанням рівнів прозапальних цитокінів, особливо ІЬ - 6 і ТМ7 -а над регуля­торними цитокінами, дефіцитом інтерферону і передбачає наявність у даної категорії пацієнток виснаження імунозахисних сил організму.

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Куса ОМ, Шовгенюк РЯ, Бендас МП, Дрогомирецька НВ, Остафійчук СО. ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОУТРОБНИХ ІНФЕКЦІЙ НА ЧАСТОТУ РЕПРОДУКТИВНИХ ВТРАТ, СТАН ПЛОДА ТА ПЕРЕБІГ ПОЛОГІВ. Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(1):51 -56. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/268
Розділ
Оригінальні дослідження