ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ У ЧОЛОВІКІВ З ОЖИРІННЯМ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК МАРКЕР ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ РЕСПІРАТОРНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

  • М. Г. Аравіцька Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: жирова тканина, бронхолегенева система, корекція

Анотація

Резюме. Цілі: визначення зміни параметрів функціонування дихальної системи у чоловіків з ожирінням під впливом засобів респіраторної реабілітації в рамках комплексної програми фізичної терапії.

Методи. Обстежено 116 чоловіків з аліментарно-конституціональним ожирінням І-ІІІ ступеня. За результатами визначення реабілітаційного альянсу їх було поділено на дві групи. Групу порівняння склали особи з низьким рівнем альянсу. Основну групу склали особи з високим рівнем альянсу, які проходили річну програму корекції із застосуванням заходів для підтримки альянсу, модифікації харчування, збільшення фізичної активності, лімфодренажу, психокорекції, елементів респіраторної терапії. Контрольну групу склав 31 чоловік з нормальною масою тіла. Досліджували суб’єктивний стан, інтенсивність задишки, параметри пульсоксиметрії, спірометрії.

Результати. У чоловіків з ожирінням виявлена дисфункціїя дихальної системи: суб'єктивні ознаки порушення дихальної функції, задишка, зменшення оксигенації артеріальної крові, зниження дихальних об'ємів. Їх  зміст та ступінь вираженості були пропорційною важкості ожиріння. Застосування елементів респіраторної терапії в рамках програми комплексної фізичної терапії, спрямованої на зменшення маси тіла, дозволило нормалізувати досліджувані параметри функції дихальної системи. Низький рівень реабілітаційного альянсу призвів до незадовільного виконання наданих рекомендації та асоціювався із відсутністю реабілітаційного ефекту.

Висновки. Елементи респіраторної реабілітації патогенетично доцільно включати до схем відновлення стану здоров'я пацієнтів з ожирінням, особливо при високих його ступенях або супутніх захворюваннях.

Ключові слова: жирова тканина, бронхолегенева система, корекція.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження