АНАЛІЗ ГЕНДЕР-ЗАЛЕЖНОГО РУХОВОГО ПАТТЕРНУ У ПАЦІЄНТІВ З МОРБІДНИМ ОЖИРІННЯМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТОВИХ ВПРАВ FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN

  • М. Г. Аравіцька Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Ключові слова: Ключові слова: рухова дієздатність, фізична терапія.

Анотація

Резюме. Цілі: визначення змін гендер-залежного рухового паттерну у пацієнтів з морбідним ожирінням (МО) із урахуванням рівня реабілітаційного комплаєнсу.

Методи. Обстежено 74 осіб із МО. За результатами визначення реабілітаційного комплаєнсу їх було поділено на дві групи. Групу порівняння склали особи з низьким рівнем комплаєнсу. Основну групу склали особи з високим рівнем комплаєнсу, які проходили річну програму корекції із застосуванням заходів для підтримки комплаєнсу, модифікації харчування, збільшення фізичної активності, лімфодренажу, психокорекції. Контрольну групу склали 63 особи з нормальною масою тіла.

Результати. У пацієнтів з МО всі результати вправ Functional Movement Screen були статистично значуще гіршими, ніж у осіб із нормальною масою тіла (p<0,05). Між чоловіками та жінками з МО не визначено різниці за результатами тестів «Крок через бар’єр» та «Лінійний випад» (р>0,05). Жінки показали кращий результат, ніж чоловіки, за тестами «Плечова мобільність», «Активне піднімання прямої ноги» (р<0,05). Результат чоловіків був кращим порівняно з жінками за вправами «Глибоке присідання», «Стабільність тулуба при розгинанні рук», «Колова стабільність» (р<0,05). Застосування створеної програми спричинило покращення за всіма тестами FMS в обох статевих групах порівняно з вихідним результатом та результатом групи порівняння (р<0,05). При цьому різниці у показниках між чоловіками та жінками не виявлялось (р>0,05). Пацієнти з низьким рівнем реабілітаційного комплаєнсу не продемонстрували ніяких позитивних змін порівняно з вихідним результатом (р>0,05).

Висновки. Тестові вправи Functional Movement Screen є простим і наочним методом реабілітаційного обстеження, який можна використовувати для демонстрації динаміки рухової дієздатності у програмах фізичної терапії хворих ожирінням.

Опубліковано
2020-07-04
Розділ
Оригінальні дослідження