ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕНДОВЕНОЗНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ І ЕНДОВЕНОЗНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ В ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ

  • С. І. Саволюк Національна медична академія післядипломної та судинної хірургії, м. Київ
  • В. С. Горбовець Національна медична академія післядипломної та судинної хірургії, м. Київ
  • А. С. Любченко Національна медична академія післядипломної та судинної хірургії, м. Київ
Ключові слова: варикозна хвороба, ен- довенозне електрозварювання, ендовенозна ла¬зерна коагуляція.

Анотація

Ключовим завданням хірургіч­ного лікування варикозної хвороби нижніх кін­цівок (ВХ) є усунення основного патогенетичного чинника - рефлюксу по великій підшкірній вені (ВПВ). У теперішній час мето­дом вибору в лікуванні ВХ визнано ЕВЛК, до­свід застосування якої продемонстрував поліпшення результатів лікування ВХ за раху­нок значного зменшення травматичності втру­чання, скорочення термінів реабілітації пацієнтів, поліпшення косметичного ефекту. Од­нак, на тлі позитивних властивостей ЕВЛК зали­шаються невирішеними питання вибору дозування енергетичного впливу та високої вартості лікування. Вирішенням проблеми по­шуку нового надійного, безпечного та більш економічного методу ліквідації вертикального рефлюксу може стати запропонований нами ме­тод ендовенозного електрозварювання (ЕВЕЗ), в якому оклюзія ВПВ реалізується шляхом за- освіти імені П.Л. Шулика, кафедра хірургії стосування принципово нової технології - елек­тричного зварювання живих тканин (ЕЗЖТ).

Опубліковано
2019-01-24
Як цитувати
1.
Саволюк СІ, Горбовець ВС, Любченко АС. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕНДОВЕНОЗНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ І ЕНДОВЕНОЗНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ В ЛІКУВАННІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ. Scientific and practical journal [інтернет]. 24, Січень 2019 [цит. за 20, Березень 2023];1(1):41 -47. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/266
Розділ
Оригінальні дослідження