СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПЛАНУВАННІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • С. І. Саволюк Кафедра хірургії та судинної хірургії (завідувач кафедри – доц. Саволюк С.І.), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
  • В. М. Лисенко Кафедра хірургії та судинної хірургії (завідувач кафедри – доц. Саволюк С.І.), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
  • М. Ю. Крестянов Кафедра хірургії та судинної хірургії (завідувач кафедри – доц. Саволюк С.І.), Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ
Ключові слова: самостійна робота, ін- терактивне навчання, метод проектів, метод мозкового штурму, кейс-метод.

Анотація

Практика природничо-наукової підготовки медичних працівників у вищих навчальних закладах свідчить, що використання традиційних дидактичних засобів і методів не забезпечує інтенсивного розвитку пізнавальної діяльності, індивідуальних здібностей та фахових знань студентів. Подолання цих суперечностей можливе за умови використання нових підходів до формування знань студентів. Вирішення проблеми можливе через використання інтерактивних методів навчання, серед яких є метод проектів, метод мозкового штурму, кейс-метод. Впровадження інтерактивних методів у навчальний процес спрямоване на системне формування знань студентів-медиків, які здатні будуть розв'язати завдання в різних сферах практичної професійної діяльності.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження