ОСОБЛИВОСТІ ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО АТЕРОТРОМБОТИЧНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

  • В. Р. Герасимчук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • В. А. Гриб ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • О. М. Герасимчук Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня
Ключові слова: ішемічний інсульт, церебральна гемодинаміка, лікування.

Анотація

Поширеність гострих порушень мозкового кровообігу  у світі становить від 100 до 500 випадків на 100 тис. населення, з яких близько 57% складає ішемічний інсульт (ІІ).

Метою дослідження було вивчення особливостей артеріальної та венозної ланок церебральної гемодинаміки у хворих після перенесеного первинного гемісферного атеротромботичного ІІ.

Обстежено 147 пацієнтів на базі відділень судинної неврології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні та Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні. Контрольну групу (КГ) складали 20 практично здорових осіб.

Порушення церебральної гемодинаміки у обстежених хворих проявлялись зниженням пікової швидкості кровотоку (Vps), зростанням  індексів пульсації (PI) та резистентності (RI) у загальній (ЗагСА) та внутрішній сонній артеріях (ВСА), і збільшенням товщини комплексу інтима-медіа ЗагСА порівняно із КГ (p<0,05). При дослідженні інтракраніальної гемодинаміки виявлене зниження Vps у судинах каротидного басейну супроводжувалось підвищенням індексів циркуляторного опору порівняно із КГ (p<0,05), а також підвищенням Vps у іпсилатеральній до вогнища ІІ вені Розенталя (ВР) (p<0,05) та прямому синусі (ПС) (p<0,05), що супроводжувалось наявністю зворотної кореляції між Vps у іпсилатеральних ВР та середній мозковій артерії (СМА) при ліво- (r=-0,31; p=0,044) та правопівкульному ІІ (r=-0,33; p=0,039).

Опубліковано
2019-01-17
Розділ
Оригінальні дослідження