ОЦІНКА КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ РІЗНИМ СТУПЕ-НЕМ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

  • I. М. Поясник ДВНЗ «Iвано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • В. А. Гриб ДВНЗ «Iвано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • М. Ю. Купновицька-Сабадош ДВНЗ «Iвано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
  • В. Т. Рудник ДВНЗ «Iвано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ
Ключові слова: когнітивні порушення, хронічне обструктивне захворювання легень, сатурація крові киснем.

Анотація

З метою пошуку  зв’язку між виникненням  когнітивних порушень (КП) та рівнем сатурації крові киснем був проведений порівняльний аналіз даних показників у хворих із хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) та практично здорових осіб (ПЗО).

У дослідженні взяли участь 120 хворих із ХОЗЛ та 25 ПЗО віком від 49 до 61 років.

У хворих із ХОЗЛ ІІ cтупеня бронхіальної обструкції були відсутні КП. Результати даних нейропсихологічних досліджень у хворих із ХОЗЛ ІІІ cтупеня бронхіальної обструкції свідчили про наявність легких КП. Дані нейропсихологічних досліджень свідчили про те, що у пацієнтів із ХОЗЛ IV cтупеня бронхіальної обструкції відзначалися найбільш виражені КП, які відповідали помірним когнітивним розладам-початковій стадії деменції. Рівень сатурації крові киснем у пацієнтів із ХОЗЛ ІІ cтупеня бронхіальної обструкції дорівнював – 97 [97; 98] % (р<0,05), ХОЗЛ ІІІ cтупеня бронхіальної обструкції – 91 [89; 93] % (р<0,05), ХОЗЛ ІV cтупеня бронхіальної обструкції – 83 [81; 85] % (р<0,05).

Опубліковано
2019-01-15
Розділ
Оригінальні дослідження