ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІМУННИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ МЕТАБОЛІ-ЧНОМУ СИНДРОМІ

  • С. В. Федоров ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • І. В. Козлова ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • Н. Ю. Сенишин ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • В. М. Кулаєць ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • Н. М. Кулаєць ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • І. І. Гаморак Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний диспансер, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: метаболічний синдром, імунітет, гендерні особливості.

Анотація

Мета дослідження:визначення статевих особливостей показників імунограми в хворих із метаболічним синдромом (МС).

Матеріали і методи: обстежено 130 хворих із МС, серед яких було 24 особи чоловічої статі та 106 жінок. Останні, в свою чергу, були розділені на дві групи: 80 осіб, які перебували в стані фізіологічної менопаузи, та 26 хворих з МС без ознак менопаузи. У дослідження також були включені практично здорові жінки (21 особа) без ознак МС в менопаузі. Проводили оцінку показників імунограми І рівня.

Результати. МС у жінок у постменопаузі характеризувався підвищенням рівнів Ig A, Ig G та Ig M в сироватці крові (p<0,05).  При дослідженні стану гуморальної ланки імунітету у хворих із МС виявлено також наявність дисбалансу ЦІК за молекулярною масою, коли в периферійній крові спостерігається підвищення вмісту патогенних середньо- та дрібномолекулярних ЦІК при відсутності зміни кількості фізіологічних великомолекулярних.

Опубліковано
2019-01-17
Розділ
Оригінальні дослідження