ПЕРВИННИЙ БІЛІАРНИЙ ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ: ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ В УМОВАХ РЕАЛЬНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  • В. М. Кулаєць ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • М. М. Багрій ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»,
  • Л. О. Попович ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
  • Н. М. Кулаєць ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Ключові слова: первинний біліарний цироз, трансплантація печінки, донор, пункційна біопсія печінки.

Анотація

Представлено клінічний випадок пацієнта І.І., 1987 р.н., який звернувся в гастроентерологічне відділення обласної клінічної лікарні м. Івано-Франківська із діагнозом: криптогенний цироз печінки.

Було детально вивчено особливості клінічного перебігу, ультрасонографічну картину, показники функціонального стану печінки у цього хворого. За сприяння кафедри патоморфології та судової медицини проведена пункційна біопсія печінки, враховуючи результат, вдалося верифікувати кінцевий діагноз: первинний біліарний цироз печінки, прогресуючий перебіг. На фоні проведеного медикаментозного лікування (гепатопротекторної терапії, пульс-терапії глюкокортикостероїдами) позитивної клінічної динаміки досягнути не вдалося. Пацієнта І.І. скеровано в Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України, де прийнято рішення про необхідність термінової трансплантації печінки. У зв’язку з відсутністю донорів, матеріальним станом родини, трансплантацію печінки провести не вдалося.

Опубліковано
2019-01-13
Як цитувати
Розділ
Оригінальні дослідження

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##