ЗЛОЯКІСНА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ ТА СИНДРОМ ГЗЕЛЛЯ-ЕРДГЕЙМА

  • М. М. Багрій Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра патоморфології та судової медицини, м. Івано-Франківськ
  • Л. О. Попович Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра патоморфології та судової медицини, м. Івано-Франківськ
  • Л. О. Побережна Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра патоморфології та судової медицини, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: злоякісна артеріальна гіпертензія, гіпертензивна нефропатія, синдром Гзелля-Ердгейма, медіанекроз аорти, хвороби аорти.

Анотація

У статті представлено фатальний випадок синдрому Гзелля-Ердгейма з тотальним ураження аорти, який проявився диссекцією аорти І типу з інтрафокальним масивним повздовжнім крововиливом. Причиною смерті виявився масивний гемоперикард, що виник внаслідок розриву зовнішньої стінки аорти. Тригерним фактором розшарування аорти була гіпертонічна хвороба злоякісного перебігу. Про злоякісність гіпертонічної хвороби свідчить кардіомегалія з вираженою гіпертрофією міокарда лівого шлуночка (3,0 см), тромбоз крупних гілок ниркової артерії, міжчасточкових артерій й артеріол, проліферація ендотеліоцитів міжчасточкових артерій і артеріол, наявність інсудативних змін інтими судин нирок. Гіпертонічна хвороба призвела до розвитку гіпертензивної нефропатії, що клінічно проявлялася термінальною стадією ХХН. Артеріальна гіпертензія також призвела до раннього розвитку атеросклеротичних змін, в тому числі й в аорті.

Опубліковано
2019-01-17
Розділ
Оригінальні дослідження