РІДИННА БІОПСІЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ В ОНКОЛОГІЇ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

  • І. О. Винниченко Сумський державний університет, Медичний інститут, кафедра хірургії та онкології, м. Суми
  • А. О. Привалова Сумський державний університет, Медичний інститут, кафедра хірургії та онкології, м. Суми
  • О. М. Смородська Сумський державний університет, Медичний інститут, кафедра хірургії та онкології, м. Суми
  • О. І. Винниченко Сумський державний університет, Медичний інститут, кафедра хірургії та онкології, м. Суми
  • Ю. В. Москаленко Сумський державний університет, Медичний інститут, кафедра хірургії та онкології, м. Суми
Ключові слова: рідинна біопсія, онко- логія, циркулюючі пухлинні клітини, цирку- лююча пухлинна ДНК, циркулююча пухлинна РНК.

Анотація

Рідинна біопсія знаходиться під прицілом уваги, завдяки своєму клінічному значенню для персоналізованої медицини. Цей діагностичний метод направлений на виявлення та аналіз таких біомаркерів крові, як циркулюючі пухлинні клітини (ЦПК), позаклітинна циркулююча пухлинна ДНК (цпДНК), циркулюючі РНК та екзосоми, які вивільняються з первинних пухлин та їх метастатичних вогнищ. Переваги рідинної біопсії над класичною тканинною є очевидними. Неінвазивність методу, гетерогенність дають можливість виявити всі можливі типи пухлинних клітин, що дозволяє підійти до лікування персоніфіковано. Новітні техніки аналізу ЦПК і цпДНК направлені на виявлення злоякісних захворювань та визначення прогнозу у пацієнтів з курабельним захворюванням, моніторинг системної терапії і стратифікацію хворих, базовану на виявленні терапевтичних мішеней або механізмів резистентності.

Опубліковано
2018-12-29
Розділ
Оригінальні дослідження