ЕТНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ТА ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОТОКУ ПАПІЛЯРНИХ ЛІНІЙ СЕРЕДНІХ ТА ПРОКСИМАЛЬНИХ ФАЛАНГ ПАЛЬЦІВ РУК

  • Ю. З. Коцюбинська Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра патоморфологої та су- дової медицини, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: папілярні лінії, коефіцієнт співвідношення ульнарно та радіально орієнтованих візерунків, етно-територіальні групи.

Анотація

У статті відображено етно-територіальні та гендерні особливості потоку папілярних ліній середніх та проксимальних фаланг пальців рук. Зазначені особливості були встановлені з метою вивчення направленості папілярних потоків та визначення коефіцієнту співвідношення ульнарно та радіально орієнтованих візерунків, розташованих на середніх та проксимальних фалангах пальців рук у осіб, що належать до гуцульської, бойківської та лемківської етно-територіальних груп та контрольної групи осіб. Об’єктом дослідження були кореляційні зв’язки між напрямком папілярних ліній та етно-територіальною належністю у осіб жіночої (160) та чоловічої (160) гендерних груп, що проживають на території Івано-Франківської області і належать до гуцульської, бойківської та лемківської етно-територіальних груп та контрольної групи осіб. Методами, що використовувались під час проведення дослідження, були дерматогліфічних метод та метод одно- та багатомірного статистичного аналізу. У ході проведеного нами дослідження було встановлено, що на середніх і проксимальних фалангах у жінок, котрі належать до бойківської етнотериторіальної групи, найчастіше зустрічаються ульнарно орієнтовані папілярні лінії, а коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних на середніх фалангах становить 1,73, що є найбільшим у порівнянні з іншими досліджуваними групами, та 1,59 на проксимальних фалангах, що також є найбільшим показником. У чоловіків на середніх та проксимальних фалангах найчастіше зустрічаються ульнарно орієнтовані папілярні лінії. Коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних на середніх фалангах становить 1,05, що є серединним значенням у порівнянні з іншими досліджуваними групами, та 1,78 на проксимальних фалангах, що є найбільшим показником. У жінок, що належать до гуцульської етно-територіальної групи, на середніх та проксимальних фалангах найчастіше зустрічаються радіально орієнтовані папілярні лінії, а коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних на середніх фалангах становить1,59, що є серединним значенням у порівнянні з іншими досліджуваними групами, а відповідно, на проксимальних фалангах –1,42, що також є серединним значенням. У чоловіків цієї групи спостерігається наступна тенденція: на середніх фалангах найчастіше зустрічаються ульнарно орієнтовані папілярні лінії, на проксимальних – радіально. Коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних на середніх фалангах становить 1,77, що є найбільшим значенням, серед досліджуваних груп, а на проксимальних фалангах –1,10, що має серединне значення. У жінок, що належать до лемківської етнотериторіальної групи, були отримані наступні дані, а саме: на середніх та проксимальних фалангах найчастіше зустрічаються ульнарно орієнтовані папілярні лінії, коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних на середніх фалангах становить 1,56, на проксимальних фалангах –1,22, що в обох випадках має серединне значення. У чоловіків із цієї групи були отримані наступні дані: на середніх та на проксимальних фалангах найчастіше зустрічаються радіально направлені папілярні потоки, а коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних на середніх фалангах становить 1,24, на проксимальних –1,42, що у обох випадках займає серединне положення. Отримані показники у досліджуваних етно-територіальних групах суттєво відрізняються від показників контрольної групи. А саме, у жінок, що належать до контрольної групи, на середніх і проксимальних фалангах пальців рук найчастіше зустрічається серединний потік папілярних ліній, а коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних на середніх фалангах становить  0,71, а на проксимальних фалангах – 0,67, що є найнижчим показником серед досліджуваних груп. У чоловіків з цієї групи на середніх і проксимальних фалангах, хоча і зустрічаються найчастіше радіально орієнтовані папілярні лінії, проте коефіцієнт співвідношення ульнарних папілярних ліній до радіальних є найнижчим із досліджуваних груп і становить відповідно 0,89 і 0,96 на середніх та проксимальних фалангах. Провівши таке дослідження, можна зробити висновок, що напрямок папілярних потоків середніх та проксимальних фаланг пальців рук корелюють із гендерною та етно-територіальною належністю особи. Також, у більшості випадків, спостерігається однотипність направленості папілярних потоків на середніх та проксимальних фалангах одного й того ж пальця. Отримані дані можуть розширити спектр дерматогліфічних ідентифікуючих ознак.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження