ПАТОГІСТОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ОНКОЦИТОМИ НИРКИ ТА ХРОМОФОБНОЇ НИРКОВОКЛІТИННОЇ КАРЦИНОМИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ

  • В. В. Барановська Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра патологічної анатомії №1, м. Київ
  • Л. М. Захарцева Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, кафедра патологічної анатомії №1, м. Київ
  • А. М. Романенко Інститут урології НАМН України, відділення патоморфології, м. Київ
Ключові слова: хромофобна карцинома нирки, онкоцитома нирки, імуногістохімічне дослідження, диференційна діагностика.

Анотація

Хромофобна карцинома та онкоцитома нирки — рідкісні пухлини, що мають спільний гістогенез та схожу будову, але різний клінічний перебіг та лікувальну тактику. Враховуючи відсутність патогномонічних гістологічних рис для кожної з цих пухлин, їх диференційна діагностика базується на результатах імуногістохімічного дослідження. На жаль, немає єдиного імуногістохімічного маркера, за допомогою якого це можна зробити. Патологи напрацьовують інформацію про найбільш інформативні антитіла та їх комбінації. У цій статті на основі трьох клінічних випадків продемонстровано доцільність використання наступних імуногістохімічних маркерів: CD117 c-kit (Polyclonal), CD10 (56C6), Vimentin (Vim3), CK7 (OV-TL 12/30). У випадку 55-річного пацієнта з онкоцитомою нирки спостерігалася позитивна реакція на CD117 c-kit (Polyclonal) та негативна реакція на CD10 (56C6), Vimentin (Vim3), CK7 (OV-TL 12/30), у випадках двох пацієнтів із хромофобними карциномами — негативна реакція на Vimentin (Vim3) та CD10 (56C6), позитивна — на CK7 (OV-TL 12/30) і осередкова слабка позитивна або негативна — на CD117 c-kit (Polyclonal). Дані, які було отримано при використанні імуногістохімічної панелі, що включала маркери CD117 c-kit (Polyclonal), CD10 (56C6), Vimentin (Vim3), CK7 (OV-TL 12/30), є суперечливими. Визначення оптимальної імуногістохімічної панелі потребує подальших досліджень.

Опубліковано
2018-12-12
Як цитувати
1.
Барановська В, Захарцева Л, Романенко А. ПАТОГІСТОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ОНКОЦИТОМИ НИРКИ ТА ХРОМОФОБНОЇ НИРКОВОКЛІТИННОЇ КАРЦИНОМИ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА КЛІНІЧНІ ВИПАДКИ. Scientific and practical journal [інтернет]. 12Груд2018 [cited 6Груд2022];2(3 (7):222 -6. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/140
Розділ
Оригінальні дослідження