ТРИЧІ-НЕГАТИВНИЙ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ДАНИХ)

  • Л. М. Захарцева Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
  • М. О. Яновицька Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
  • О. К. Голобородько Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
  • К. М. Шатрова Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ
Ключові слова: тричі-негативний рак молочної залози, базальноподібний рак молочної залози, BRCA-1 мутація, прогностичні фактори раку молочної залози.

Анотація

Група тричі-негативних карцином молочної залози, що не мають рецепторів до естрогену, прогестерону та ампліфікації HER2\neu, становить приблизно 10-15% від усіх карцином молочної залози і має найгірші показники виживаності. Ця група є гетерогенною за своїми морфологічними та молекулярними характеристиками, тому виділення підгруп тричі-негативних карцином за додатковими молекулярно-біологічними характеристиками є необхідним. Це дозволить індивідуалізувати лікування та знайти додаткові прогностичні фактори.

Було проведено багато спроб класифікації тричі-негативних карцином різними групами дослідників. Єдиної класифікації на сьогодні не створено. Проте завдяки генетичним дослідженням було виділено базальноподібний підтип, люмінальний андроген-позитивний варіант, які можуть давати додаткову інформацію щодо прогнозу або лікування. Можливим і доцільним також є визначення цих підгруп за допомогою сурогатних імуногістохімічних панелей.

Тричі-негативні карциноми молочної залози часто асоційовані з порушенням експресії білка BRCA-1, діагностика якого також дає нові опції для лікування. Серед інших прогностичних факторів, що вивчаються, можна зазначити PD-L1 (дані щодо нього залишаються суперечливими), топоізомеразу Ⅱα. (TOP2A), роль якої доведена у встановленні чутливості до неоад’ювантної терапії, та ген-супресор пухлин p53, мутація якого корелює з нижчими показниками загальної та безрецидивної виживаності. Подальші дослідження для класифікації підгрупи тричі-негативних карцином з метою індивідуалізації лікування необхідні.

Опубліковано
2018-12-11
Як цитувати
1.
Захарцева Л, Яновицька М, Голобородько О, Шатрова К. ТРИЧІ-НЕГАТИВНИЙ РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ: МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОГНОСТИЧНІ ФАКТОРИ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА АНАЛІЗ ВЛАСНИХ ДАНИХ). Scientific and practical journal [інтернет]. 11Груд2018 [cited 4Груд2022];2(3 (7):59 -62. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/101
Розділ
Оригінальні дослідження