СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ «ПАТОМОРФОЛОГІЇ» В СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

  • Л. М. Захарцева Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра патологічної анатомії №1, м. Київ
  • О. Г. Рудницька Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра патологічної анатомії №1, м. Київ
  • М. В. Данилішина Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра патологічної анатомії №1, м. Київ
  • Т. М. Грідіна Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра патологічної анатомії №1, м. Київ
Ключові слова: патоморфологія, інтерактивні методи лекційного викладання, самостійна робота студентів, анонімне анкетування.

Анотація

Клінічне мислення студентів формується шляхом самостійного опрацьовування наукової літератури з використанням набутих знань. Викладач-мотиватор будує структуру теми, порядок оволодіння практичними навичками з відпрацюванням їх на прикладі клінічних кейсів, описів морфологічних змін у мікро- та макропрепаратах. Попередньо матеріал тем розміщено на офіційному сайті університету: вичерпна, інформативно структурована презентація  теоретичного і практичного матеріалу.

Для вибору найбільш ефективного засвоєння студентами матеріалу лекції нами проведено дослідження ефективності двох моделей лекцій: класичної та з інтерактивним опитування студентів під час лекції. За результатами дослідження засвоєння матеріалу лекцій студентами двох груп (по 360 студентів кожна) кращий результат засвоєння матеріалу показали студенти, яким проводили інтерактивне опитування під час лекції. Ці студенти мали  вищій відсоток тих, хто з першого разу склали підсумковий модульний контроль з дисципліни «Патоморфологія» та склали Державний ліцензійний інтегрований іспит «Крок-1. Загальна лікарська підготовка».

Опубліковано
2018-12-12
Розділ
Оригінальні дослідження