VENOUS HEMODYNAMICS IN ACUTE VARICOTHROMBOPHLEBITIS IN THE GREAT SAPHENOUS VEIN BASIN

Ключові слова: гострий варикотромбофлебіт, венозна гемодинаміка, велика підшкірна вена, венозний рефлюкс.

Анотація

Резюме. Мета дослідження. Оцінити вплив венозної гемодинаміки при готрому варикотромбофлебіті у басейні великої підшкірної вени на поширення тромботичного процесу.

Матеріали та методи дослідження. У роботі проведено аналіз порушень венозної гемодинаміки у 245 пацієнтів з гострим варикотромбофлебітом у басейні великої підшкірної вени. З них було 93 (38,0 %) чоловіків та 152 (62,0 %) жінок. Вік хворих становив від 19 до 82 років, середній вік – 52±2,7 років. Для обстеження хворих застосували лабораторні методи дослідження, а також інструментальні: ультразвукову доплерографію та ультразвукове дуплексне сканування.

Результати досліджень. Серед всіх груп хворих з ГВТФ у 176 (71,8 %) виявлено розповсюджений рефлюкс у ВПВ та в 96 (39,2 %) у стегновій вені. У 37 (15,1 %) пацієнтів з ГВТФ виявлено поєднаний характер рефлюксу, тобто поширення рефлюксу з поверхневої венозної системи не лише до верхівки тромботичних мас, але й до місця формування горизонтального пронизного, а рефлюкс з глибокої венозної системи поширювався через неспроможні пронизні вени у ВПВ. Таким чином, розповсюджений венозний рефлюкс виявили у 87,3 % хворих. При відсутності вертикального рефлюксу через сафено-феморальне співгирло і наявності висхідного процесу тромбоутворення необхідно виявити інше джерело рефлюксу.

Висновки. Доведено, що процес тромбоутвоерння при виникненні гострого варикотромбофлебіту залежить від потужності венозного рефлюксу, вираженості венозного скиду через комунікантні вени, стану колатерального венозного кровоплину у вено-венозних шунтах та басейнах великої та малої підшкірних вен, стану венозного кровоплину у глибокій венозній системі нижньої кінцівки. Венозний рефлюкс у стовбурі великої підшкірної вени у тій чи іншій мірі визначає ембологенність тромбу та бере участь у його розвитку.

Біографія автора

S. S. Filip, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", кафедра загальної хірургії

Завідувач кафедри загальної хірургії ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Оригінальні дослідження